Velkommen til Pedersdal’s nye bytte/bogskab og informationsskab

Som overskriften antyder er bogskabet et skab, hvor Pedersdal Grundejerforening’s medlemmer kan bytte bøger.
Bytte/bogskabet erstatter også vore gamle udhængsskab, som var ved ar rådne væk
.

Bogskab Optimized

Hvordan foregå det så ?

Person 1: Du har en bog du gerne vil dele med andre, du skriver dato for hvornår du har sat den i bogskabet inde i bogen og sætter den på hylden.

Person 2 : Du vi gerne låne person 1’s bog, du tager den med hjem, når du har læst den sætter du den tilbage med dato for, hvornår du har sat  den tilbage.

Der må sættes skøn-/og faglitteratur og opslagsbøger på hylderne i skabet (dog ikke hele leksikon og lignende da det vil blive kørt på genbrugspladsen).

Vi håber medlemmerne får glæde af det nye skab, herunder også at holde orden i bogskuret og på hylderne.

Er der tvivlspørgsmål, skal du gå ind på vores hjemmeside og skrive dit spørgsmål under Kontakt

- Kontakt til Pedersdal Grundejerforening.


PEDERSDALS HISTORIESidste Nyt Logo Med Blyant

Omkring år 1520 blev øen Bøtø, som dengang var en ø beboet af indforskrevne hollændere. De opførte flere gårde i Bøtø by og dyrkede jorden i fællesskab. Den sydligste var Søndervang som siden brændte. Derefter kom Wiesesminde, Ødegaard og Skovlyst.
Nordpå flyttede Nørrevang, der nu er hotel og Marielyst, der fik sit navn efter stormfloden den 13. november 1872, som i dag er pensionisthøjskole.

Marielyst, som blev optakten til hele det store rekreative ferieområde på Sydfalster, var det første hotel og gav navn til så at sige hele badestranden langs Østersøen. Ved udflytningen af Bøtø-gårdene blev Wiesesminde mejerigård. Den ejedes i over halvtreds år indtil 1903 af familien Wiese. Den næste ejer var en gårdejer Ellehave, som i 1911 delte jorden i to dele og byggede Pedersdal til en søn og en anden søn fik Wiesesminde.

Pedersdals første ejer hed Lauritz Ellehave, der fik 70 tønder land at regere med. Træværket til gårdens udbygninger kom fra en gammel lade på Wiesesminde. Det har aldrig været fedt at være bonde på Bøtø. Gårdene skiftede tit ejere. Der har også været mange ejere af ”Pedersdal” op igennem 1920'erne.

Udstykningen af gården Pedersdals jorder påbegyndtes først i tresserne. I servitutterne var blandt andet anført pligt til at være medlem af en grundejerforening. Det var årsagen til, at grundejerforeningen Pedersdal blev stiftet den 19. oktober 1972.

Da den stiftende generalforsamling afholdtes, var der kun udstykket 62 af de nuværende 642 grunde. Der var seks fremmødte grundejere, som formentlig alle må være indvalgt i bestyrelsen.

Grundejerforeningens formål er bl.a. at varetage medlemmernes fælles interesser med hensyn til vej-, kloak-, vand-, trafik-, miljø- og naturspørgsmål, samt kontakt til offentlige myndigheder.

Foreningen informerer medlemmerne via foreningens hjemmeside www.pgf.dk.

Det er ligeledes foreningens formål at udøve den påtaleret, der er ifølge vedtægterne og de tinglyste deklarationer der er gældende for foreningen.

"Vil du vide mere kan du under ”Historier” kan du læse mere om "Historien om gården Pedersdal".

 Til nye medlemmer vil Bestyrelsen byde jer rigtig hjertelig velkommen i Pedersdal Grundejerforening. Vi håber I bliver glade for jeres nye sommerhus.

 Vi vil samtidig opfordre jer til, at læse ”Velkommen til Pedersdal Grundejerforening” under fanen Bestyrelsen - Medlemsinformation."