Udsættelse af ordinær Generalforsamling den 8. august 2020.

tur

Bestyrelsen i Pedersdal Grundejerforening har på bestyrelsesmøde den 23. maj 2020, med baggrund i Covid-19 pandemien, besluttet af udsætte den ordinær generalforsamling for Pedersdal Grundejerforening for 2020 til 2021.

Når der foreligger endelige retningslinje fra regeringen, og det betegnes som generelt sikkert igen at være over 100 forsamlet, fastsættes en dato og indkaldelse udsendes 30 dage før den fastsatte dato.

Bestyrelsen prioriter sikkerheden for vores medlemmer højest.

Har i spørgsmål eller andet der under normale omstændigheder ville have været behandlet på vores Generalforsamling, og som i mener ikke kan udsættes er i altid velkommen til at kontakte os på mail post2@pgf.dk

Forslag til førstkommende generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen via mail på post2@pgf.dk 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

PEDERSDALS HISTORIE 

Nyheder

Omkring år 1520 blev øen Bøtø, som dengang var en ø beboet af indforskrevne hollændere. De opførte flere gårde i Bøtø by og dyrkede jorden i fællesskab. Den sydligste var Søndervang som siden brændte. Derefter kom Wiesesminde, Ødegaard og Skovlyst. 

Nordpå flyttede Nørrevang, der nu er hotel og Marielyst, der fik sit navn efter stormfloden den 13. november 1872, som i dag er pensionisthøjskole.

Marielyst, som blev optakten til hele det store rekreative ferieområde på Sydfalster, var det første hotel og gav navn til så at sige hele badestranden langs Østersøen. Ved udflytningen af Bøtø-gårdene blev Wiesesminde mejerigård. Den ejedes i over halvtreds år indtil 1903 af familien Wiese. Den næste ejer var en gårdejer Ellehave, som i 1911 delte jorden i to dele og byggede Pedersdal til en søn og en anden søn fik Wiesesminde.

Pedersdals første ejer hed Lauritz Ellehave, der fik 70 tønder land at regere med. Træværket til gårdens udbygninger kom fra en gammel lade på Wiesesminde. Det har aldrig været fedt at være bonde på Bøtø. Gårdene skiftede tit ejere. Der har også været mange ejere af ”Pedersdal” op igennem 1920'erne.

Udstykningen af gården Pedersdals jorder påbegyndtes først i tresserne. I servitutterne var blandt andet anført pligt til at være medlem af en grundejerforening. Det var årsagen til, at grundejerforeningen Pedersdal blev stiftet den 19. oktober 1962.

Da den stiftende generalforsamling afholdtes, var der kun udstykket 62 af de nuværende 642 grunde. Der var seks fremmødte grundejere, som formentlig alle må være indvalgt i bestyrelsen.

Grundejerforeningens formål er bl.a. at varetage medlemmernes fælles interesser med hensyn til vej-, kloak-, vand-, trafik-, miljø- og naturspørgsmål, samt kontakt til offentlige myndigheder.

Foreningen informerer medlemmerne via foreningens hjemmeside www.pgf.dk.

Det er ligeledes foreningens formål at udøve den påtaleret, der er ifølge vedtægterne og de tinglyste deklarationer der er gældende for foreningen.

"Vil du vide mere kan du under ”Historier” kan du læse mere om "Historien om gården Pedersdal".

 Til nye medlemmer vil Bestyrelsen byde jer rigtig hjertelig velkommen i Pedersdal Grundejerforening. Vi håber I bliver glade for jeres nye sommerhus.

 Vi vil samtidig opfordre jer til, at læse ”Velkommen til Pedersdal Grundejerforening” under fanen Bestyrelsen - Medlemsinformation."