Trafikforvirring: 2 minus 1 er svært for bilister

En meget stor del af bilisterne bruger de mange ’2 minus 1-veje’ forkert. Det kan være svært at acceptere, at man ikke skal holde til højre. Se her, hvordan du skal køre rigtigt på de smalle veje.

Billede1

Korrekt når 2 biler skal passere hinanden

Vejen er meget smal, der er brede, stiplede linjer i begge sider, og du er alene på vejen. Hvordan vil du fortsætte?
Sådan kunne et spørgsmål i køreuddannelsens teoriprøve i teorien lyde. Halvdelen af danske bilister ville svare forkert, eller ikke gøre det korrekt ved en praktisk køreprøve.
Rigtig mange kører forkert på de stadig mere udbredte 2 minus 1-veje. Det er en vejtype, som typisk ligger i landområder eller går gennem små byer, og hvor kørebanen er indsnævret med brede, stiplede linjer. Kun én bil er der plads til mellem striberne.

Billede2

Dumpet! Denne kørsel ville i hvert fald ikke give ros hos en motorsagkyndig, men en stor del af bilisterne placerer sig på den forkerte side af stregen.

Hvad er 2 minus 1?
På en 2 minus 1-vej er der kun ét spor for bilisterne, selvom der er trafik i begge retninger, og vejtypen bruges derfor kun på veje med begrænset trafik, og hvor hastigheden er lav. Fartgrænsen vil ligge mellem 30 og 60 km/t.

Halvdelen gør det forkert
Motors optælling på tre 2 minus 1-veje indikerer, at seks ud af ti bilister ikke gør det, som er hensigten.

Billede3

Bestået! Føreren her har placeret sig rigtigt- mellem striberne.

Kør midt på vejen!
Hvad der er det rigtige, har Vejdirektoratet en forklaring på: Kør midt på vejen og træk kun ud på kantbanen, hvis der er modkørende bilister.
- Sæt farten lidt ned, træk ind på midten af vejen og hold ekstra øje med modkørende og bløde trafikanter, når man kommer til en to minus en-vej.

 Billede4

           Ikke bestået.                                 Bestået                                                                 Bestået

Det er kun, når der kommer modkørende biler, at man – med forsigtighed – kan trække ind over den brede stribe.
Det kan virke naturstridigt ikke at holde helt til højre, men arealet på ydersiderne af striberne er forbeholdt fodgængere og cyklister, kører du ikke korrekt, kan du risikere at “klippe” gående og cyklister der kommer fra en sidevej. Og så er hensigten med designet med den smalle bane netop intuitivt at få farten ned.

Se hvordan det skal gøres i videoen herunder:

Vejdirektoratettv
903 abonnenter

Hvad er 2-minus-1-veje?