Generalforsamling vil blive afholdt på Marielyst Bowlingcenter lørdag d. 11. august 2018 kl. 10:00

Vi skal hermed meddele at Pedersdal Grundejerforenings årlige Generalforsamling vil blive afholdt på
Marielyst Bowlingcenter lørdag d. 11. august 2018 kl. 10:00.

Der vil blive serveret morgenmad fra kl. 9.30.

Bestyrelsen har desværre været nødsaget til, at finde nye lokaler idet vi ikke har været i stand til, at få afklaret situationen på Hotel Nørrevang. Vi beklager, at vi også i år har været nødsaget til at finde nye lokaler, men håber alligevel at se rigtig mange af vores medlemmer.

Vel mødt til Generalforsamling i :
SuperBowling Marielyst
Marielyst Strandpark 1 
4873 Væggerløse

God sommer til alle ønsker
Bestyrelsen i Pedersdal Grundejerforening

Endelig afgørelse : Der må gerne cykles på diget, se mere under nyheder

 

PEDERSDALS HISTORIESidste Nyt Logo Med Blyant

Omkring år 1520 blev øen Bøtø, som dengang var en ø beboet af indforskrevne hollændere. De opførte flere gårde i Bøtø by og dyrkede jorden i fællesskab. Den sydligste var Søndervang som siden brændte. Derefter kom Wiesesminde, Ødegaard og Skovlyst.
Nordpå flyttede Nørrevang, der nu er hotel og Marielyst, der fik sit navn efter stormfloden den 13. november 1872, som i dag er pensionisthøjskole.

Marielyst, som blev optakten til hele det store rekreative ferieområde på Sydfalster, var det første hotel og gav navn til så at sige hele badestranden langs Østersøen. Ved udflytningen af Bøtø-gårdene blev Wiesesminde mejerigård. Den ejedes i over halvtreds år indtil 1903 af familien Wiese. Den næste ejer var en gårdejer Ellehave, som i 1911 delte jorden i to dele og byggede Pedersdal til en søn og en anden søn fik Wiesesminde.

Pedersdals første ejer hed Lauritz Ellehave, der fik 70 tønder land at regere med. Træværket til gårdens udbygninger kom fra en gammel lade på Wiesesminde. Det har aldrig været fedt at være bonde på Bøtø. Gårdene skiftede tit ejere. Der har også været mange ejere af ”Pedersdal” op igennem 1920'erne.

Udstykningen af gården Pedersdals jorder påbegyndtes først i tresserne. I servitutterne var blandt andet anført pligt til at være medlem af en grundejerforening. Det var årsagen til, at grundejerforeningen Pedersdal blev stiftet den 19. oktober 1972.

Da den stiftende generalforsamling afholdtes, var der kun udstykket 62 af de nuværende 642 grunde. Der var seks fremmødte grundejere, som formentlig alle må være indvalgt i bestyrelsen.

Grundejerforeningens formål er bl.a. at varetage medlemmernes fælles interesser med hensyn til vej-, kloak-, vand-, trafik-, miljø- og naturspørgsmål, samt kontakt til offentlige myndigheder.

Foreningen informerer medlemmerne via foreningens hjemmeside www.pgf.dk.

Det er ligeledes foreningens formål at udøve den påtaleret, der er ifølge vedtægterne og de tinglyste deklarationer der er gældende for foreningen.

"Vil du vide mere kan du under ”Historier” kan du læse mere om "Historien om gården Pedersdal".

 Til nye medlemmer vil Bestyrelsen byde jer rigtig hjertelig velkommen i Pedersdal Grundejerforening. Vi håber I bliver glade for jeres nye sommerhus.

 Vi vil samtidig opfordre jer til, at læse ”Velkommen til Pedersdal Grundejerforening” under fanen Bestyrelsen - Medlemsinformation."